Tijd voor Tegenspraak

Tegenspraak verbetert de kwaliteit van besluiten. Medewerkers handelen daar echter lang niet altijd naar. Een belangrijke voorwaarde is dat leidinggevenden een klimaat scheppen waarin ruimte is voor tegenspraak.

Tegenspraak draagt bij aan professionaliteit

Het is van belang dat de top een open en welwillende houding aanneemt tegenover tegenspraak. Een organisatie die is ingericht op tegenspraak creëert immers een draagvlak voor professionals die sterk genoeg in hun schoenen staan om naar kennis, ervaring en professioneel geweten te handelen.

Beloon tegenspraak

Als manager heb je veel meer aan een medewerker die zich positief-kritisch opstelt. Iemand die de gevaren van een stap of beslissing durft te noemen. Zodat je maatregelen kunt nemen om dat risico te beheersen. Om dat klimaat te creëren, zul je tegenspraak moeten stimuleren én organiseren. Beloon medewerkers door hen op een plan te laten schieten. Sta open voor tegenspraak en opbouwende kritiek.

Herkent u de volgende situaties?

 • Mijn mensen zeggen ‘ja’ maar doen ‘nee’
 • Ik wil de juiste beslissingen nemen en alle voors en tegens goed afwegen
 • De gezagsverhoudingen binnen de organisatie maken het moeilijk om tegen te spreken
 • Medewerkers en managers moeten durven veranderen, ontwikkelen en innoveren

De training ‘Tijd voor Tegenspraak’ helpt leidinggevenden en medewerkers om tegenspraak te bieden en te verwerken. Deze praktijkgerichte training is bij uitstek geschikt voor organisaties waar beslissingen verregaande consequenties kunnen hebben.

Ervaar de positieve effecten

 • Betere besluitvorming
 • Meer draagvlak voor besluiten en (cultuur)verandering
 • Leren van fouten
 • Meer communicatief vaardige bedrijfscultuur
 • Meer ideeën en creativiteit
 • Meer betrokkenheid
 • Een groter aanpassingsvermogen, leniger kunnen werken (‘agile’)
 • Beter gemotiveerd personeel
 • Minder personeelsverloop
 • Meer aantrekkingskracht als werkgever
 • Een beter arbeidsmarktimago

MELD U AAN VOOR ‘TIJD VOOR TEGENSPRAAK’

Wilt u leren hoe u op een constructieve manier tegenspraak kunt bieden en feedback kunt geven? Hoe u meer professioneel lef kunt ontwikkelen? AKL Training biedt u daarvoor de juiste tools. AKL Training werkt graag met kleine groepen – dat komt het resultaat ten goede. De groepsgrootte is daarom minimaal drie en maximaal zeven personen. Voor vragen en informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Agnes Kleijn via info@akltraining.nl of telefoonnummer 070 74 400 88.

8 maart 2018
€ 279,-  (ex btw)

Over Agnes Kleijn

Agnes Kleijn van AKL Training verzorgt sinds 2007 communicatietrainingen en -coaching voor klantcontact, teamsamenwerking, leidinggeven aan jezelf en persoonlijk leiderschap. Ze stimuleert deelnemers om constructief mee te denken op de werkvloer en opbouwend kritisch te zijn. Daarnaast faciliteert ze in het verbeteren van de kwaliteit in samenwerking en besluitvorming en adviseert ze leidinggevenden daarin. Professionals doen de kracht op om zich te ontwikkelen en staan hierdoor sterker in hun schoenen. Dit alles met oog voor het bedrijfsresultaat, want Agnes traint en coacht op een manier die niet alleen de mensen maar ook de organisatie voordeel brengt, waardoor het bedrijfsresultaat zal verbeteren.

Agnes Kleijn

Start typing and press Enter to search